De missie van The Fountain Academy

The Fountain Academy is geen gewoon ‘bedrijf’ maar een bewustwordingsproces in zichzelf, met als stip aan de horizon het verlangen om een template te co-creëren voor een compleet nieuwe vorm van samenwerken in het belang van het geheel.

De missie van The Fountain Academy

De IK-samenleving begint steeds meer te piepen en te kraken. Het brengt ons geen voldoening meer. We zijn de weg kwijt en missen de verbinding. Verbinding met anderen. Verbinding met onszelf. Verbinding met de natuur en al haar pracht en praal. Er is in de Westerse wereld zoveel ogenschijnlijke rijkdom, maar toch ook zoveel ontevredenheid.

We vullen onze ‘gaten’ met zaken van buiten. Lijken te zijn vergeten dat de sleutel alleen binnenin te vinden is. Dat daar onze potentie zit. Dat daar de bron ligt van alles waar we naar verlangen.

In de onderstroom is het tij al aan het keren. We zijn op weg naar een tijdperk waarin we onze challenges in de ogen gaan kijken, de verbinding met onszelf gaan herstellen en de kracht die daardoor vrij komt gaan inzetten om bij te dragen aan een groter geheel.

The Fountain Academy is geen gewoon ‘bedrijf’ maar een bewustwordingsproces in zichzelf, met als stip aan de horizon het verlangen om een template te co-creëren voor een compleet nieuwe vorm van samenwerken in het belang van het geheel.

Wendelien, initiatiefnemer The Fountain Academy

De nieuwe vorm van meer vanuit autonomie en verbinding leven, werken en liefhebben die hierdoor ontstaat, zal ongekend veel liefde, geluk, veiligheid en welzijn met zich mee gaan brengen. Een prachtige stip aan de horizon, maar er moet nog heel wat gebeuren voordat het zover is.

The Fountain Academy wil dit collectieve bewustwordingsproces kracht bij zetten door als co-creatief platform de handen ineen te slaan en een inspirator en katalysator te zijn voor de bewustzijnsverschuiving die eraan ten grondslag ligt. Voor mensen, voor bedrijven en voor de samenleving als geheel. Het een kan immers niet zonder het ander: alles is verbonden.

Vind je unieke weg in werken, leven en liefhebben vanuit verbinding.

De wereld heeft ons HART nodig!