Privacy Statement

Dank voor het bezoeken van thefountainacademy.nl. Wij zijn ons ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina lichten we toe welke gegevens verzameld worden als je thefountainacademy.nl gebruikt en waarom dat gebeurt.

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten van thefountainacademy.nl. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de privacy policy te accepteren.

Contactgegevens

The Fountain Academy is een handelsmerk van Wengez B.V.. 

Wengez B.V., gevestigd in Heeswijk-Dinther, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

The Fountain Academy respecteert de privacy van alle website-gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Fountain Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in de formulieren op deze website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Fountain Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief;
– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor onze elearning omgeving(en).

The Fountain Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Fountain Academy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Fountain Academy) tussen zit. The Fountain Academy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Een combinatie van Gravity Forms, Plug & Pay en Mollie, reserverings- en betalingssysteem. Voor het verwerken van reserveringen en betalingen en voor het genereren van facturen;

– Huddle, eLearning systeem. Voor het aanbieden van eLearning programma’s;

– MailChimp, marketing automation systeem. Voor het versturen van nieuwsbrieven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Fountain Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Fountain Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Fountain Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Thefountainacademy.nl maakt gebruik van “cookies” (dit zijn tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van wendelien.nl of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Dit vindt altijd op geanonimiseerde wijze plaats, waardoor we jou niet hoeven te belasten met cookie meldingen.

Overzicht van gebruikte cookies

Hieronder wordt beschreven welke cookies thefountainacademy.nl zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Kernfuncties

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Social sharing knoppen

Op thefountainacademy.nl kunnen knoppen opgenomen worden om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, LinkedIn, Instagram en TikTok. Als je deze social sharing knoppen gebruikt, let dan op dat dit stukjes code van de sociale media zelf zijn die gebruik maken van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Facebook, LinkedIn, Instagram en TikTok hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van FacebookLinkedIn, Instagram en TikTok (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien. Thefountainacademy.nl heeft hier geen controle over.

Embedded content

In programmapagina’s en (inspiratie)artikelen kan gebruik worden gemaakt van embedded content die op andere sites wordt gehost en op thefountainacademy.nl wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Als je dergelijke embedded content aanklikt, let dan op dat dit stukjes code van de bronsite zelf zijn die gebruik maken van een cookie. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Thefountainacademy.nl heeft hier geen controle over.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur ons dan een gespecificeerd verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, bijvoorbeeld door gebruik te makjen de de app KopieID. Dit ter bescherming van je privacy. The Fountain Academy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

The Fountain Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Fountain Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vind je unieke weg in werken, leven en liefhebben vanuit verbinding.

De wereld heeft ons HART nodig!