Geweldloos organiseren begint bij de relatie die jij hebt met jezelf

Als maatschappij zijn we onbewust gewend geraakt aan zaken als plicht, sancties en censuur. Zaken die ver af staan van de natuurlijke stroom. En dat beginnen we meer en meer te voelen.

Geweldloos organiseren begint bij de relatie die jij hebt met jezelf

Geweld is een onderdeel van hoe de wereld zich organiseert

Het gedrag van Mathijs Nieuwkerk deed eind 2022 de nodige stof opwaaien. Hij zou zijn medewerkers jarenlang hebben geïntimideerd. Dit staat niet op zichzelf. Geweld is een onderdeel van hoe de wereld zich organiseert. Geweld is, zogezegd geïnstitutionaliseerd. Als maatschappij zijn we onbewust gewend geraakt aan zaken als plicht, sancties en censuur. Zaken die ver af staan van de natuurlijke stroom. En dat beginnen we meer en meer te voelen. Steeds meer mensen kampen met psychische problemen en 1.3 miljoen professionals hebben burn-out klachten.

Gelukkig zijn er nog inheemse samenlevingen en Wisdomkeepers met overgeërfde kennis over hoe een samenleving een natuurlijke staat van organiseren kan behouden. Hun zienswijze kan ons inspireren meer ‘geweldloos’ te organiseren.

Tijdperk van bewustzijnsverruiming

De kennis van wisdomkeepers gaat millennia terug. Ze vertellen ons dat er een ritme zit in de periodes van bewustzijnsverruiming- en vernauwing. Vergelijkbaar met de zomer en winter en dan over langere perioden. Rond deze tijd betreden we een tijdperk van bewustzijnsverruiming. Dat betekent dat we steeds bewuster worden van ons gedrag, het effect daarvan op anderen en de natuur. Daardoor zien we dat steeds meer mensen hun hart willen volgen, een zinvol leven wil leiden en beter met de natuur willen omgaan. Deze mensen willen niet meer in ‘gewelddadige’ organisaties werken waar productiviteit boven ontwikkeling en controle boven vertrouwen gaat. Ze verlaten deze plekken massaal, met personeelstekorten- en wisselingen als logisch gevolg.

Om het tij te keren zullen organisaties met andere ogen naar talentontwikkeling en leiderschap moeten gaan kijken. Er is een transformatie nodig van een plek waar deadlines en lineaire groei de boventoon voeren, naar een plek waarin mensen zich kunnen en willen ontwikkelen om te ontdekken wie ze daadwerkelijk zijn. En, hoe mooi leiderschapsstijlen als dienend – en coachend leiderschap ook klinken, ook leiderschapsmodellen zullen verder moeten transformeren. Zolang een leider een hogere rangorde heeft dan zijn medewerkers en verantwoordelijk blijft voor het resultaat van zijn team of afdeling, zal een vorm van geweld een onderdeel van organiseren zijn. En wordt de potentie van een team of afdeling nooit volledig ontsloten.

Heb je het gevoel dat je nog niet jouw volledige potentieel benut? Laat je je remmen door je omgeving? En sluimert het verlangen om bij te dragen aan een betere, echtere wereld?

Ontdek in Expeditie Leiderschap hoe je vanuit jouw unieke leiderschapsfrequentie effectief kunt creëren en manifesteren!

Zo binnen, zo buiten

Als we echt een duurzame maatschappij willen creëren, ontkomen we er niet aan om ‘geweldloos organiseren’ te gaan verkennen. En dat begint bij de relatie die we met onszelf hebben. ls daar een conflict, dan zal dit zichtbaar worden via onze relaties met anderen.

Dat betekent dat onze innerlijke wereld in lijn dient te worden gebracht met onze uiterlijke wereld. Ofwel; de ruimte en moed hebben om al je emoties, ervaringen, overtuigingen, verlangens, dromen, angsten, rollen en identiteiten onder de loep te nemen, zodat je kunt worden wie je daadwerkelijk bent en van daaruit kunt doen waarvoor je bedoeld bent.

Zodat je op een natuurlijke manier leiderschap kunt tonen daar waar jouw expertise van belang is. Het vermogen hebt om te de-escaleren en balans en inlevingsvermogen te tonen. Het vermogen bovendien, om je niet in details te verliezen en om te reflecteren, te verbinden en te verzoenen.

Organisaties die hun mensen de kans geven dit persoonlijke ontwikkelpad te bewandelen, hebben de toekomst. Immers: Niemand heeft een probleem met zich goed voelen, en vanuit die basis zal alles zich opnieuw gaan contextualiseren. Van relaties tot gezondheid, van financiën tot economie, van gezinnen tot samenlevingen. Oftewel: zingeving, talentontwikkeling en gedeeld leiderschap als basis en productiviteit als gevolg. Zie jij het voor je?

Hartegroet van Sybren

Vind je unieke weg in werken, leven en liefhebben vanuit verbinding.

De wereld heeft ons HART nodig!